Pro detaily klikněte na příslušnou událost

Hledáme ministranty a ministrantky do kostela v Lechovicích. Přijďte mezi nás! Být přímo u oltáře je skvělé a mše svatá rychleji uteče :) A nebojte se, že něco neumíte. Vše se brzy naučíte a budete přímo u Pána! Ve skvělé partě a s bezvadným panem farářem. Zájemci ať se hlási v sakristii u otce Marka nebo u ostatních ministrantů.

V sobotu 9. 4. proběhlo na faře v Lechovicích milé setkání s Mgr. Danielem Hermanem. Po odborné, a přitom srozumitelné přednášce o evropských dějinách, proběhla diskuze se zajímavými dotazy i odpověďmi. Pan Herman je člověk velikého přehledu, vzdělání a zkušeností. Skutečně renezanční myslitel.

Text pronesený MUDr. Denisou Mlčochovou u příležitosti udělení ceny nadace Pangea otci Marku Orku Váchovi v Praze 27. 3. 2022