Římskokatolická farnost Lechovice

Lechovice 66, 671 63

Duchovní správce:

P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Číslo účtu farnosti: 1580434319 / 0800 - Česká spořitelna

E-mail: farnostLechovice@seznam.cz

Pro zaslání e-mailové zprávy můžete použít interaktivní tabulku níže.