Římskokatolická farnost Lechovice

Lechovice 66, 671 63

Duchovní správce:

P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Číslo účtu farnosti: 1580434319 / 0800 - Česká spořitelna

Vše týkající se pouze těchto webových stránek (dotazy, příspěvky, názory, ...) zasílejte na e-mail: farnostLechovice@seznam.cz

Pro kontakt s duchovním správcem otcem Markem Váchou můžete využít interaktivní tabulku níže.


 

Zprávu určenou otci Marku Váchovi můžete zaslat zde: