Oltář kostela Navštívení Panny Marie (foto Tomáš Weiss)
Oltář kostela Navštívení Panny Marie (foto Tomáš Weiss)

Historie kostela Navštívení Panny Marie v Lechovicích

Níže si můžete stáhnout Zprávy z farnosti Lechovice z roku 1947, kde je zaznamenána podrobná historie poutního chrámu, sochy Panny Marie a další zajímavosti.


Kostel Navštívení Panny Marie v Lechovicích na Znojemsku je významnou stavbou vybudovanou v barokním slohu. Je chráněn jako kulturní památka. Jde o farní kostel farnosti Lechovice.

Plány dvouvěžového kostela vypracoval tyrolský barokní stavitel Christian Alexander Oedtl v roce 1717. Realizátorem stavby, kterou financoval klášter v Louce, se v letech 1718-1722 stal vídeňský stavitel Kristián Damel. V roce 1722 byla dokončena jen stavba kostela, věže byly zřejmě dobudovány až o šest let později. Autorem fresek v interiéru kostela je malíř Jan Michael Fissé.

Dne 21. září 1723 na svátek sv. apoštola Matouše byla v procesí vysokých duchovních představitelů do nového kostela přenesena místní slavná socha Panny Marie s Ježíškem. Mezi přítomným duchovenstvem byl i novic Prokop Diviš, pozdější vynálezce hromosvodu, který působil na faře v Příměticích u Znojma. O tři roky později zde měl svou primici.

Jedna z kostelních věží sloužila od roku 1728 jako hodinová, druhá jako zvonice, opatřená čtyřmi zvony.

V listopadu 1805 a znovu v roce 1809 vyplenili kostel francouzští vojáci. V roce 1871 zničil požár levou věž. Za první světové války byly zrekvírovány tři zvony, největší a nejstarší morový zvon z roku 1680 ve zvonici zůstal.

Za druhé světové války kostel obsadili němečtí vojáci, kvůli čemuž se stal cílem náletů ruských letadel. K několika přímým zásahům, které rozbily střechu, poškodily klenbu, fresky a způsobily další škody, došlo při náletech jediný den před koncem války, 7. května 1945. Pod vedením pražského architekta Jaroslava Čermáka pak dva roky probíhaly opravy.

(zdroj Wikipedia.org)

Významná data

1717 - vypracovány plány kostela

1718 až 1722 -  realizace stavby

1723 - přenesení sochy Panny Marie

1805 a 1809 - vyplenění francouzskými vojáky

1871 - požár zničil levou věž

7. 5. 1945 - kosetel několikrát zasažen při náletech ruských letadel

2003 - farářem v Lechovicích se stává P. Marek Orko Vácha