Orkovo Desatero

08.04.2022
MUDr. Denisa Mlčochová
MUDr. Denisa Mlčochová

Text pronesený MUDr. Denisou Mlčochovou u příležitosti udělení ceny nadace Pangea otci Marku Orku Váchovi v Praze 27. 3. 2022

Vážené obecenstvo, milý Orko,

bylo představeno mnoho krásných věcí, které jsi dokázal, já bych ale ráda sdílela to, co jsi mě naučil, či stále učíš a vím, že nejenom mě, ale i mnoho dalších, co tady dnes jsme.

Je těžké shrnout do krátkého textu vše, čím jsi mě za 15 let, které se známe, ovlivnil a už téměř nemožné je mluvit za všechny. Jsou v tom roky komunikace, četby textů, naslouchání vyslovenému, ale zejména porozumění tomu nevyslovenému. To co, ale rezonuje napříč všemi, tak různorodými příběhy a osudy by se dalo s velkou dávkou nadsázky shrnout do Orkova desatera.

1, Skoč ze skály. Pokud zaslechneš šeptat divokého Boha ve své krvi, skoč. To ostatní ti bude přidáno.

2, Nech dveře a srdce otevřené. Na té pomyslné cestě jsou farníci, botanici, studenti medicíny, herci známých i neznámých divadel, skauti, právníci, uprchlíci z Ukrajiny, lidé věřící i nevěřící. Na prvním místě lidé. Láska nelpí na Já. A Ty není jen obsah.

3, Drž své hranice (nebo se o to alespoň snaž). V manuálu lechovické fary je napsáno: "Farář je divoké zvíře - nekrmit! Rovněž nepokládejte otázky, kdy naposledy jedl, jinak jste zde naposledy. Doma je zde on, na návštěvě jste vy."

4, Ztiš se. I přes svůj neklid v duši se uchyluj se do Velkého tajemství, kterým je ticho a trpělivě čekej, modli se. Jen tak uslyšíš tiché Boží klepání a možná v té kontemplaci zahlédneš i Zerynthii Polyxenu, motýla, který létá v okolí Lechovic jen pár dní v roce.

5, Uč se od ostatních. Vybavuji si k tomu jednu historku, kdy se Tě paní z rádia zeptala, zda by ses vyjádřil k norování lišek a Ty jsi jí bez zaváhaní odvětil, že určitě ano. Na to jsme se Tě překvapeně zeptala, co víš o norování lišek, zasmál jsi se s a odvětil, že vůbec nic. Ale že zavoláš Martinovi...Učíš se od ostatních a my se učíme od Tebe.

6, Měj v očích obzor a v něm květiny, ptáky, horské pláně, chrám přírody a její obřady. Není malých cílů ani malých rolí, na každém skutku záleží. Věřím, že už si odpustil lechovickým farníkům, že Ti ve své dobré vůli se zahradou posekali i ostrůvky pro hmyz.

7, Hezky se obleč (v době on-linu hlavně od pasu nahoru) a važ svůj čas. Když nestíháš přesun mezi dvěma přednáškami, přidej si ještě třetí, vždy to dobře dopadne.

8, Dávej druhým z toho, co dostáváš. Moudrost dává našemu životu charakter daru. Beze zbytku.

9, Važ si svých hříchů, integruj svůj stín. Neztrácej se ve svých (často divokých) emocích a využij je k dobru, nebo alespoň nedávej nevyžádané rady.

10, Modli se. Modli se modlitbou lechovických nocí, která říká,

že když mají ptáci závrať, nedívají se dolů, letí pořád vzhůru.

A že žít znamená milovat. I když někdy je to za půl minuty celou.

K Boží chvále a slávě.