Setkání s Mgr. Danielem Hermanem

10.04.2022

V sobotu 9. 4. proběhlo na faře v Lechovicích milé setkání s Mgr. Danielem Hermanem. Po odborné, a přitom srozumitelné přednášce o evropských dějinách, proběhla diskuze se zajímavými dotazy i odpověďmi. Pan Herman je člověk velikého přehledu, vzdělání a zkušeností. Skutečně renezanční myslitel.

Za krásné chvíle ze srdce děkujeme a těšíme se na další setkání. Fotky ze setkání zde.