Smuteční oznámení - úmrtí paní Dagmar Trochtové

24.02.2023

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás předešla k Pánu naše farnice, paní Dagmar Trochtová. Rozloučení se zesnulou bude v sobotu 25. 2. 2023 ve 14 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Lechovicích .

Paní Dáši ze srdce děkujeme za vše, co pro své blízké i pro farnost vykonala. A prosíme farníky i Vás, kteří jste paní Dášu znali, o modlitbu.

Parte ke stažení níže.